Historie společnosti v bodech

 1. 1996 – 14. března 1996 – založení firmy
 2. 1998 – provoz vozidel splňujících mezinárodní normu EURO 2
 3. 1999 – certifikace ISO 9001
 4. 1999 – provoz pouze ekologických vozidel, která splňují mezinárodní normy EURO 2 a EURO 3
 5. 2001 – rozšíření vozového parku o velkoobjemové soupravy. Jejich podíl na přepravě se v budoucnu bude dále zvyšovat.
 6. 2002 – opětovná certifikace systému řízení jakosti podle nové normy ISO 9001 – 2000
 7. 2003 – provoz pouze vozidel, která splňují normu EURO 3, zahájení stavby nového provozního areálu
 8. 2004 – přestěhování firmy do nového objektu
 9. 2005 – zahájení provozu vozidel splňujících mezinárodní normu EURO 5, první chladírenské návěsy, první MEGA návěsy, navýšení velkoobjemových souprav recertifikace iso 9001 – 2000
 10. 2006 – 10 let na trhu
 11. 2007 – první chladírenské návěsy s možností naložení 66 Palet
 12. 2008 – recertifikace ISO 9001-2008 všechny plachtové návěsy MEGA
 13. 2009 – provoz pouze vozidel splňujících normu EURO 5
 14. 2010 – 1/3 vozového parku splňujících normu EURO EEV
 15. 2011 – recertifikace ISO 9001-2008 rozšíření flotily malotonážních vozidel, 3/4 vozového parku splňujících normu EURO EEV
 16. 2012 – 1/5 vozového parku splňující normu EURO 6, první vozidla vybavena hydraulickou plošinou
 17. 2013 – výstavba vnitropodnikové čerpací stanice, vozidla splňující emisní normu EURO EEV a EURO 6
 18. 2014 – recertifikace ISO 9001-2008, většina vozového parku splňující normu EURO 6, ukončení provozu chladírenských návěsů. Všechna malotonážní vozidla vybavena hydraulickými plošinami.
 19. 2015 – celý vozový park splňující emisní normu EURO 6
 20. 2016 – 20 let na trhu
 21. 2017 – autorizovaný servis PANAV, první „solo“ vozidla s ložnou plochou nad 9m
 22. 2018 – „solo“ vozidla s nosností 13t a ložnou plochou 9,6m

Strategie vzniku a rozvoje

Společnost CROSS SPEED, s.r.o. vznikla v roce 1996 s cílem provozovat mezinárodní a vnitrostátní kamionovou dopravu vlastními vozidly. Od vzniku firmy dochází k neustálé modernizaci vozového parku s důrazem na ekologii a potřeby našich zákazníků, k vývoji a zdokonalování informačního systému dispečinku.
Z hlediska vlastnictví se jedná o ryze českou soukromou společnost bez účasti zahraničního kapitálu. Po celou dobu působení je společnost CROSS SPEED, s.r.o. významným nákladním autodopravcem v regionu Jižní Moravy.